Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info Akkoord

Dementie verminderen

Wat is dementie precies?

Het bijzondere aan dementie is dat het niet is aan te merken als een enkelvoudige ziekte. Het is een algemene term - net als hartziekte - die een breed scala van specifieke medische aandoeningen definieert. Aandoeningen die gegroepeerd zijn onder de algemene term "dementie" worden veroorzaakt door abnormale hersenveranderingen.

Deze veranderingen leiden tot een afname van het denkvermogen, ook wel bekend als cognitieve vaardigheden, die ernstig genoeg zijn om het dagelijks leven en het zelfstandig functioneren negatief te beïnvloeden. Ze hebben ook invloed op gedrag, gevoelens en relaties. 

Doordat het echt het hele lichaam en de geest kan treffen is het een erg vervelende aandoening om mee om te gaan.

Dementie verminderenDe ziekte van Alzheimer is verantwoordelijk voor 60 tot 80 procent van de gevallen van dementie.

Vasculaire dementie, die optreedt als gevolg van microscopische bloedingen en bloedvatverstopping in de hersenen, is de op één na meest voorkomende oorzaak van dementie. 


Dementie verminderen

Dementie wordt vaak ten onrechte aangeduid als "seniliteit" of "seniele dementie", wat de voorheen wijdverspreide overtuiging weerspiegelt dat ernstige mentale achteruitgang een normaal onderdeel is van het ouder worden. Dit blijkt namelijk niet zo te zijn.

De hersenziekte dementie zal de komende jaren explosief stijgen, aangezien er nog altijd een hoop onzekerheid en onduidelijkheid rondom dementie bestaat is het van belang om hier wat meer over te laten zien.

In dit artikel zullen wij u meenemen naar de ziekte zelf en naar de mogelijke dingen die u kunt doen om de kans op dementie te proberen te verminderen.

Zenuwstelsel – stikstofoxide is een cel signalerende molecule en vergemakkelijkt de communicatie tussen cellen.

In het zenuwstelsel is stikstofmonoxide een neurotransmitter die betrokken is bij lange termijn geheugen en cognitie. *

Verstoring van stikstofmonoxide speelt een rol bij veel neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en de ziekte van Parkinson.        * Bron: nitricoxidesociety.org


STIKSTOFOXIDE EN HET GEHEUGEN 

Dr. Ignarro, winnaar van de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde, voor de ontdekking van stikstofmonoxide in de bloedvaten, vertelt het volgende (zie video hiernaast)

"Wanneer zenuwen verschillende delen van het lichaam stimuleren gebeurt dit door een chemische stof af te geven, de belangrijkste chemische stof in de hersenen die vrijkomt voor veel zenuwen is stikstofmonoxide.

Van stikstofmonoxide is tegenwoordig algemeen bekend dat het geheugen verbetert en leren vergemakkelijkt. Zonder enige twijfel is dit aangetoond bij dieren en mensen.

Wat we nu hebben opgemerkt is dat bij geheugen- en leerstoornissen, en met name de ziekte van Alzheimer, dat er een tekort is, zelfs een opvallende tekort, in de vorming van stikstofmonoxide in die gebieden van de hersenen die het geheugen en het leren reguleren

Vroege klinische studie toont aan dat als u stikstofoxide-vorming in de hersenen stimuleert u het geheugen kunt herstellen èn het leren en leervermogen verbeteren. 

Dus ik denk dat er hoop is voor iedereen die lijdt aan een geheugen- en leerstoornis".
Wat veroorzaakt dementie?

Dementie wordt veroorzaakt door schade aan hersencellen. Deze schade belemmert het vermogen van hersencellen om met elkaar te communiceren. 

Wanneer hersencellen niet normaal kunnen communiceren, is het mogelijk dat de denkwijze en het gedrag van een persoon wordt beïnvloed. 

De hersenen hebben veel verschillende gebieden, die elk verantwoordelijk zijn voor verschillende functies (bijvoorbeeld geheugen of beweging).

Wanneer cellen in een bepaald gebied beschadigd zijn, kan dat gebied zijn functies niet normaal uitvoeren. Verschillende soorten dementie worden geassocieerd met bepaalde soorten hersencel schade in bepaalde delen van de hersenen.

Dementie verminderen


Bij de ziekte van Alzheimer is het bijvoorbeeld zo dat hoge niveaus van bepaalde eiwitten in de hersencellen het moeilijk maken voor de hersencellen om met elkaar te communiceren. 

Het hersengebied dat de hippocampus wordt genoemd, is het centrum van het leren en het geheugen in de hersenen. De hersencellen in dit gebied zijn vaak de eerste die beschadigd worden. 

Daarom is geheugenverlies vaak een van de eerste symptomen van Alzheimer. 

Hoewel de meeste veranderingen in de hersenen die dementie veroorzaken blijvend zijn en in de loop van de tijd verergeren, kunnen denk- en geheugenproblemen veroorzaakt worden door meerdere factoren. Enkele van deze factoren zijn onder andere:


 • Depressie
 • Medische bijwerkingen
 • Overmatig gebruik van alcohol
 • Schildklierproblemen
 • Vitamine deficiënties

Dementie verminderen
Dementie verminderen
Dementie verminderen
Stadia dementie

Er zijn verschillende stadia van dementie en de symptomen en progressie kunnen per persoon verschillen. 

Over het algemeen worden de stadia van dementie als volgt geclassificeerd:

 • Pre-klinische fase: in dit stadium zijn er nog geen significante tekenen van geheugenverlies of andere cognitieve problemen. De patiënt kan mogelijk wel subtiele veranderingen in zijn of haar denk- en gedragspatronen ervaren. 
 • Milde cognitieve stoornis (MCI): in dit stadium treden er subtiele veranderingen op in het geheugen en andere cognitieve taken. De patiënt kan bijvoorbeeld moeite hebben om nieuwe informatie te onthouden of zich te oriënteren in bekende omgevingen. 
 • Mild stadium: in het milde stadium kan de patiënt moeite hebben om alledaagse taken uit te voeren, zoals koken en persoonlijke verzorging. De patiënt kan ook gedesoriënteerd raken en vergeten waar hij of zij zich bevindt. 

 • Matig stadium: in dit stadium kunnen de symptomen van dementie ernstiger worden. De patiënt kan moeite hebben met communicatie, gedesoriënteerd en agressief gedrag vertonen en aanzienlijke geheugenverliezen ervaren. 
 • Ernstig stadium: in het ernstige stadium is er een aanzienlijk verlies van cognitieve vaardigheden en onafhankelijkheid. Patiënten kunnen incontinentie ontwikkelen en volledig afhankelijk worden van verzorgers.
 • Het is belangrijk om te weten dat niet elke patiënt dezelfde symptomen ervaart of op dezelfde manier vordert in elk stadium. De progressie van dementie kan langzaam of snel verlopen en kan afhangen van verschillende factoren zoals de leeftijd van de patiënt, de algemene gezondheid en eventuele aanwezigheid van andere aandoeningen.


  Dementie voorkomen

  Omdat dementie zo moeilijk te behandelen is het noodzaak, vooral in de oudere zorg, de focus te leggen op het voorkomen van dementie. 

  Zoals u al heeft kunnen lezen zijn er meerdere factoren die mogelijk bijdragen aan het ontwikkelen van dementie. Door deze factoren zelf onder ogen te zien en door de benodigde aanpassingen in uw levensstijl te maken zal u in staat zijn om het risico op dementie aanzienlijk te verminderen. 

  Enkele suggesties:

  Hersentraining is een goede manier om dementie mogelijk tegen te gaan. Denk hier aan het doen van puzzels of aan het lezen van een lastig boek.

  Doordat het brein nieuwe verbindingen aanmaakt zal de hersenactiviteit geprikkeld worden.

  Maar ook het leren van een nieuwe taal. Onderzoek toont aan dat mensen die tweetalig zijn minder kans hebben op dementie.


  Voor Alzheimer en andere vormen van dementie blijkt muziek een geweldig medicijn te zijn.

  Onderzoek toont aan dat hoewel dementie progressief geheugenverlies en aantasting veroorzaakt, geheugen voor muziek overblijft.

  Dat betekent dat melodieën vaak worden onthouden lang nadat namen, gezichten en woorden zijn vergeten.

  Onderzoek toont verder aan dat muziek voor patiënten met dementie de stemming kan stimuleren, agitatie kan verminderen en de focus kan verbeteren.

  Klassieke muziek kan het begin van dementie helpen vertragen. In nieuw onderzoek ontdekten wetenschappers dat patiënten die naar muziek van Mozart luisterden, de activiteit in de hersenen hadden verbeterd op gebieden zoals geheugen en leren

  Muziek stimuleert tegelijkertijd vele delen van de hersenen, zoals die gebieden die de taal, stemming en beweging beïnvloeden, samen met de zintuigen van horen, zien en voelen. Daardoor helpt muziek voor dementiepatiënten als therapie om de kwaliteit van leven te verbeteren.

  Onderzoek laat zien dat mensen die voldoende bewegen minder vaak dementie krijgen. Men vermoedt dat beweging de doorbloeding van de hersenen en de productie van nieuwe zenuwcelverbindingen stimuleert en daardoor de kans op dementie vermindert.

  Het nemen van Recover-Me voor het slapen.
  Dit zorgt ervoor dat aanmaak van stikstofmonoxide in het brein wordt gestimuleerd. Stikstofoxide-vorming in de hersenen stimuleert en herstelt het geheugen en verbetert het leervermogen. 

  Tevens stimuleert het de  bloedstroom in de hersenen, doordat vaatwanden ontspannen. Dit is een effectieve manier om vasculaire dementie aan te pakken.

  Sociaal actief blijven, stimuleert de hersenen.

  Dussse….blijf niet thuis zitten maar onderneem!

  Ga bij een kaartclub, drink thee of koffie bij de buren, doe vrijwilligerswerk, ga in de bibliotheek de krant lezen, neem de bus gewoon als een leuk ritje. Kortom begeef u onder de mensen.

  • Zoals vermeld is er nog geen farmaceutische oplossing om dementie te verminderen.
  • Onderzoek op dieren toont echter aan dat het verhogen van stikstofmonoxide in de hersenen een positief effect heeft.
  Tips voor een beter geheugen
  • De combinatie van hogere stikstofmonoxide niveaus in de hersenen en de afgifte van het aminozuur, L-Pidolate, kan het geheugen en het cognitieve vermogen van de hersenen naar een hoger niveau brengen.
  • U zult meer aandacht, alertheid, concentratie en een beter geheugen ervaren. 
  • Studies hebben ook een verbetering van de leervaardigheden aangetoond.1
  Wat is Recover-Me
  • Het endotheel heeft L-Arginine nodig om stikstofmonoxide te produceren. Na de leeftijd van 23 jaar produceert en absorbeert het lichaam L-Arginine nog nauwelijks.
  • Als u alleen een supplement van L-Arginine gebruikt, zal uw lichaam het niet voldoende absorberen. Recover-Me is een unieke formule van aminozuren in de juiste verhouding gecombineerd met een unieke drager, die de productie van stikstofmonoxide in het lichaam optimaliseert. 
  Bestellen

  ______________________________

  referenties

  1https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

  Dementie

  Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziekten met een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.

  De ziekte van Alzheimer is daarvan de bekendste (60 tot 70%). Daarnaast komt vasculaire dementie veel voor.

  Alle tientallen verschillende ziekten hebben met elkaar gemeen dat ze de hersenen beschadigen. Welke gedeeltes van de hersenen worden beschadigd, verschilt vaak per ziekte. Zeker in het begin van dementie.


  Symptomen van dementie

  De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Opvallend is dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft.

  Hieronder de bekendste symptomen:

  1. Vergeetachtigheid
  2. Dagelijkse handelingen gaan moeizamer
  3. Vergissingen met tijd en plaats
  4. Taalproblemen, spraak
  5. Kwijtraken van spullen, soms op rare plekken terugvinden
  6. Slecht beoordelingsvermogen b.v. qua geld uitgeven
  7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
  8. Veranderingen in gedrag en karakter
  9. Onrust, veel lopen
  10. Visuele problemen zoals afstand inschatten

  Alzheimer, een vorm van dementie

  Van alle soorten dementie is Alzheimer de meest voorkomende.

  Het kenmerk van deze ziekte is dat bepaalde eiwitten, genaamd plaques, samenklonteren en vast komen te zitten in de hersenen. De hersencellen kunnen elkaar zo geen boodschappen meer doorgeven en sterven uiteindelijk af. Of deze plaques nu de oorzaak zijn van Alzheimer staat nog niet wetenschappelijk vast. Maar deze plaques, in combinatie met een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte, vormen wel de risicofactoren voor deze ziekte.

  Alzheimer begint vooral met geheugenstoornissen in het kortetermijngeheugen. Bepaalde zaken uit de jeugdzijn nog haarscherp, maar wat er gisteren zoal gebeurd is niet. Belangrijke zaken zoals verjaardagen of de namen van de (klein)kinderen kunnen vergeten worden. Het opslaan van nieuwe informatie wordt steeds moeilijker.

  In het begin zijn de signalen vaak zo subtiel dat ze nog niet opgemerkt worden. Naarmate het dementieproces vordert, komen er echter ook stoornissen in het langetermijngeheugen.


  Vasculaire dementie

  Bij één op de zes mensen met dementie is vaatschade de hoofdoorzaak. Dan spreken we van vasculaire dementie. Bij vasculaire dementie gaat vaak de verbinding tussen zenuwcellen kapot vanwege een slechte doorbloeding, de hersencellen krijgen dan te weinig voeding en zuurstof en kunnen beschadigd raken

  Problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken de ziekte vasculaire dementie. Dit kan gebeuren als gevolg van een beroerte, waarbij een deel van de hersenen beschadigd is geraakt, of als gevolg van schade aan de kleine bloedvaten in de hersenen. Vasculaire dementie kan optreden in combinatie met andere vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. De symptomen van vasculaire dementie variëren afhankelijk van welke delen van de hersenen getroffen zijn. 

  De symptomen kunnen mild tot ernstig zijn en omvatten onder andere geheugenverlies, verwarring, moeite met spreken of begrijpen van taal en problemen met plannen en organiseren. Symptomen van vasculaire dementie zijn afhankelijk van welk deel van het hersengebied beschadigd is geraakt. Deze ziekte verschilt dus van mens tot mens. Behandeling van vasculaire dementie richt zich in eerste instantie op het behandelen van de onderliggende oorzaken, zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. 

  Daarnaast kunnen medicijnen worden voorgeschreven om de symptomen te verlichten. Het is ook belangrijk om te zorgen voor een gezonde levensstijl, zoals gebalanceerde voeding, beweging en voldoende slaap. 

  Opvallend is dat het denkvermogen, spreken en handelen langzamer gaat. Ook zich concentreren gaat moeilijker net als meerdere dingen tegelijk doen. Ook kunnen er lichamelijke verschijnselen zijn, zoals wankeler of langzamer lopen.

  Het verloop van vasculaire dementie kan geleidelijk of juist plotseling gaan. Iemand met vasculaire dementie  kan plotseling achteruitgaan door een beroerte of een TIA. Wanneer er zich een tijd geen nieuwe beroertes voordoen, kan iemand een tijd stabiel blijven. Iemand met vasculaire dementie zal langzaam aan meer moeite krijgen om informatie uit het geheugen op te roepen.

  Een vroege diagnose van vasculaire dementie kan helpen de prognose van de patiënt te verbeteren en het verloop van de ziekte beter te kunnen voorspellen.


  Behandeling van vasculaire dementie.

  Vasculaire dementie kan optreden in combinatie met andere vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. De symptomen van vasculaire dementie variëren afhankelijk van welke delen van de hersenen getroffen zijn.

  De symptomen kunnen mild tot ernstig zijn en omvatten o.a:

  1. Geheugenverlies. 
  2. Verwarring. 
  3. Moeite met spreken of begrijpen van taal.
  4. Problemen met plannen en organiseren. 

  Behandeling van vasculaire dementie richt zich in eerste instantie op het behandelen van de onderliggende oorzaken, zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. 

  Het is ook belangrijk om te zorgen voor een gezonde levensstijl, zoals gebalanceerde voeding, beweging en voldoende slaap. Een vroege diagnose van vasculaire dementie kan helpen de prognose van de patiënt te verbeteren en het verloop van de ziekte beter te kunnen voorspellen.


  Dementie voorkomen

  • Het brein actief houden vermindert de kans op dementie.
  • Stoppen met roken, roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met maar liefst 45%.
  • Hoge bloeddruk voorkomen.
  • Bewegen. Onderzoek wijst uit dat mensen die veel bewegen minder vaak dementie krijgen.
  • Het mediterraan dieet met veel groentes, fruit, volkoren producten, peulvruchten en onverzadigde vetten (noten of olijfolie), lijkt de kans op dementie te verkleinen.
  • Verhoging van het gehalte aan stikstofmonoxide in de hersenen voor een betere doorbloeding. Het supplement Recover-Me verhoogt door haar unieke formule het stikstofmonoxidegehalte in de hersenen.    


  Wat is beginnende dementie?

  Beginnende dementie is een fase waarin de symptomen nog niet zo ernstig zijn dat iemand zijn dagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren, maar er wel tekenen zijn van cognitieve achteruitgang. 

  Deze symptomen kunnen onder meer bestaan uit geheugenproblemen, veranderingen in persoonlijkheid en humeur, concentratieproblemen en moeite met uitvoeren van dagelijkse taken. Het is belangrijk om in een vroeg stadium hulp te zoeken bij een specialist om de diagnose te stellen en het verloop van de ziekte te kunnen monitoren.

  Op deze manier kan er tijdig worden begonnen met behandeling en opvang om de patiënt en de omgeving te ondersteunen. Het kan ook erg nuttig zijn om als naaste of verzorger goed geïnformeerd te zijn over dementie en hoe hiermee om te gaan om een zo goed mogelijk leven voor de patiënt te garanderen. 


  Hoe voelt iemand zich met dementie?

  Iemand met dementie kan zich verward en onzeker voelen in het hoofd. Het kan zijn dat hij of zij niet meer weet waar hij is of wat hij aan het doen is. Daarnaast kan er sprake zijn van problemen met het kortetermijngeheugen, waardoor het voor de persoon moeilijk kan zijn om nieuwe informatie te onthouden.

  Mensen met dementie kunnen het gevoel hebben dat ze de controle over hun leven verliezen. Dit kan komen door een afname in cognitieve vaardigheden, geheugenverlies of problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

  Het is belangrijk voor mantelzorgers en zorgverleners om rekening te houden met deze gevoelens van verlies van controle en hun best doen om de persoon met dementie te betrekken bij beslissingen over hun dagelijkse routine en zorgplan. Op deze manier kan de persoon met dementie het gevoel hebben dat hij of zij nog steeds een stem en controle heeft in hun leven, en dit kan helpen om stress en angst te verminderen. 

  Er zijn ook verschillende hulpmiddelen beschikbaar die kunnen helpen bij het behouden van controle en autonomie voor mensen met dementie, zoals kalenders, herinneringsborden of elektronische hulpmiddelen om medicatie in te nemen. Het is belangrijk om deze hulpmiddelen te integreren in de dagelijkse routines om de persoon met dementie te helpen bij het behouden van hun onafhankelijkheid en controle over hun leven.

  Ook kan het zijn dat de persoon moeite heeft met communiceren of taalbegrip en dat het denkvermogen en het plannen van activiteiten verstoord worden. Dit kan allemaal zeer frustrerend zijn voor iemand die lijdt aan dementie. 

  Het is belangrijk om te begrijpen dat zij zich vaak niet bewust zijn van hun geheugenproblemen en dat ze daarom niet altijd begrijpen waarom ze zich zo voelen.


  Dementie en klassieke muziek.

  Er zijn aanwijzingen dat luisteren naar klassieke muziek een positieve invloed kan hebben op mensen die lijden aan dementie. Het luisteren naar muziek kan een rustgevend en therapeutisch effect hebben op mensen met deze aandoening. Sommige studies hebben gesuggereerd dat muziektherapie kan helpen om het geheugen en de stemming te verbeteren bij mensen met dementie.

  Dit kan het gevoel van welzijn en kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren, evenals hun cognitieve vaardigheden en communicatie versterken. Klassieke muziek wordt vaak gezien als een van de meest rustgevende stijlen van muziek, en kan helpen om de hersenen te stimuleren en stress te verminderen.

  Luisteren naar klassieke stukken kan ervoor zorgen dat mensen met dementie zich meer op hun gemak voelen en beter ontspannen. Het is echter belangrijk om op te merken dat muziektherapie geen genezing is voor dementie en niet voor iedereen werkt. Maar het is wel een optie om de behandeling van de symptomen van dementie aan te vullen en de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.  Dementie en dieren.

  Er zijn aanwijzingen dat omgang met dieren een positieve invloed kan hebben op mensen die lijden aan dementie. Dieren, zoals honden en katten, kunnen zorgen voor gezelschap en afleiding, en kunnen helpen om de stress te verminderen die vaak gepaard gaat met deze aandoening. Studies hebben aangetoond dat het aaien van een hond of kat kan helpen bij het verminderen van gevoelens van angst en depressie bij mensen met dementie. Ook kan het hebben van een huisdier helpen bij het behouden van een gevoel van betekenis.


  Welke spelletjes zijn goed voor mensen met dementie? 

  Er zijn verschillende spellen die u kunt spelen met mensen met dementie, afhankelijk van hun vaardigheden en interesses. Hier zijn een paar voorbeelden: 

  1. Kaartspellen: kaartspellen zoals Patience, Bridge of Klaverjas kunnen helpen bij het verbeteren van het geheugen en de cognitieve functie. Het kan ook een sociaal aspect toevoegen aan de dagelijkse routine. - Puzzels: puzzels, zoals legpuzzels en woordzoekers, kunnen uitdagingen bieden om de cognitieve vaardigheden te behouden en te verbeteren. Puzzels hebben ook een kalmerend effect op mensen.
  2. Muziekspellen: Muziek heeft een therapeutisch effect op mensen met dementie. Het kan helpen om herinneringen terug te brengen en de stemming te verbeteren. Zingen en dansen kunnen ook een leuke en sociale activiteit zijn. - Geheugenspellen: Geheugenspellen, zoals memory of verschillen zoeken, kunnen helpen bij het verbeteren van het geheugen en het concentratievermogen.
  3. Bordspellen: Bordspellen zoals schaken, dammen en backgammon zijn strategische spellen die de cognitieve vaardigheden verbeteren. Het kan ook een gezellige activiteit zijn met familie en vrienden. Het spelen van spellen met mensen met dementie is niet alleen een leuke activiteit, maar het helpt ook bij het verbeteren van de levenskwaliteit en de cognitieve functie van de persoon.


  Dementie en agressief gedrag.

  Agressief gedrag kan voorkomen bij sommige mensen met dementie. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals frustratie, angst, verwarring of paranoia. 

  Het is belangrijk om te begrijpen dat mensen met dementie zich kunnen uiten in agressie vanwege hun stoornis en dat ze meestal niet expres degenen om hen heen willen verwonden. Omgaan met agressief gedrag bij iemand met dementie kan een uitdaging zijn, maar er zijn enkele strategieën die kunnen helpen. 

  Allereerst is het belangrijk om kalm en geduldig te blijven en de situatie niet persoonlijk te nemen. Het kan helpen om de persoon af te leiden of te laten afkoelen door zich even terug te trekken uit de situatie. 

  Daarnaast kan het helpen om uit te zoeken wat de oorzaak is van het agressieve gedrag. Als de persoon bijvoorbeeld angstig is, kan het helpen om geruststellende woorden te spreken en te proberen de angst weg te nemen. 

  Het is ook belangrijk om professionele hulp te zoeken als het agressieve gedrag ernstig is of herhaaldelijk voorkomt. Een arts kan medicatie voorschrijven of andere behandelingsmogelijkheden bieden om de persoon te helpen omgaan met hun emoties en gedrag. 


  Uw moeder of uw vader is aan het dementeren en wat nu?

  Als uw vader of moeder die dement is en zich niet lekker voelt, kan het zijn dat hij/zij zich verward en angstig voelt.  Dit, kan veel emoties en vragen oproepen. Het is belangrijk om te beseffen dat u niet alleen bent en dat er ondersteuning beschikbaar is.

  1. De eerste stap is om de diagnose te bespreken met een arts en zo veel mogelijk te leren over dementie en de verschillende vormen ervan.  Tevens hoe u de beste zorg kunt bieden aan uw vader of moeder. 
  2. U kunt  door praten, luisteren en troosten uw vader of moeder gerust stellen en emotionele ondersteuning bieden.
  3. Het is ook goed om te bedenken dat het belangrijk is om goed voor uzelf te zorgen, aangezien zorgen voor iemand met dementie een zware taak kan zijn. Zorg voor hulp en ondersteuning van andere familieleden of vrienden indien mogelijk en overweeg om professionele hulp in te schakelen als dat nodig is. 
  4. Er zijn verschillende organisaties en gemeenschappen die ondersteuning bieden aan mantelzorgers van mensen met dementie. Het is raadzaam om in contact te komen met deze organisaties om ondersteuning en begeleiding te ontvangen.
  5. U kunt ook overwegen om uzelf aan te sluiten bij een lokale steungroep voor familieleden en verzorgers, zodat u kunt communiceren met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Houd er rekening mee dat het omgaan met dementie een uitdagend en emotioneel proces kan zijn, maar dat u niet alleen hoeft te handelen.
  Het is belangrijk om ondersteuning en hulp te zoeken maar ook dat u goed voor uzelf blijft zorgen.
  Duitse sites

  Arteriosklerose Verhindern | Arteriosklerose Entgegenwirken | Tiefer Schlafen | Wie Kann Ich Besser Schlafen |  Demenz Reduzieren   | Bessere Gedachtenis | Die Durchblutung Verbessern |  Bessere Erekstionen |Bessere Durchblutung Des Penis  |  Bessere Sportliche Leistung  |  Stimulieren Das Muskelwachstum | Arginin Erganzung  | Glutamin Erganzung | Anti-Aging Erganzung | Stimulieren Das Wachstumshormon  |   Alterung Verzorgern  | Das Immunsystem Verbessern  |  Knochenbruche Schneller Heilen  |  Schnellere Heilung Nach Der Operation | Schneller Wundheilung | Niedrigerer Bluthochdruck  |  Hoher Cholesterin Senken |

  Franse sites

  Engelse sites  Een moment geduld alstublieft. We schakelen u door naar de betalingsprovider.