Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info Akkoord

Dementie verminderen

Wat is dementie precies?

Het bijzondere aan dementie is dat het niet is aan te merken als een enkelvoudige ziekte. Het is een algemene term - net als hartziekte - die een breed scala van specifieke medische aandoeningen definieert. Aandoeningen die gegroepeerd zijn onder de algemene term "dementie" worden veroorzaakt door abnormale hersenveranderingen.

Deze veranderingen leiden tot een afname van het denkvermogen, ook wel bekend als cognitieve vaardigheden, die ernstig genoeg zijn om het dagelijks leven en het zelfstandig functioneren negatief te beïnvloeden. Ze hebben ook invloed op gedrag, gevoelens en relaties. 

Doordat het echt het hele lichaam en de geest kan treffen is het een erg vervelende aandoening om mee om te gaan.

Dementie verminderenDe ziekte van Alzheimer is verantwoordelijk voor 60 tot 80 procent van de gevallen van dementie.

Vasculaire dementie, die optreedt als gevolg van microscopische bloedingen en bloedvatverstopping in de hersenen, is de op één na meest voorkomende oorzaak van dementie. 


Dementie verminderen

Dementie wordt vaak ten onrechte aangeduid als "seniliteit" of "seniele dementie", wat de voorheen wijdverspreide overtuiging weerspiegelt dat ernstige mentale achteruitgang een normaal onderdeel is van het ouder worden. Dit blijkt namelijk niet zo te zijn.

De hersenziekte dementie zal de komende jaren explosief stijgen, aangezien er nog altijd een hoop onzekerheid en onduidelijkheid rondom dementie bestaat is het van belang om hier wat meer over te laten zien.

In dit artikel zullen wij u meenemen naar de ziekte zelf en naar de mogelijke dingen die u kunt doen om de kans op dementie te proberen te verminderen.

Zenuwstelsel – stikstofoxide is een cel signalerende molecule en vergemakkelijkt de communicatie tussen cellen.

In het zenuwstelsel is stikstofmonoxide een neurotransmitter die betrokken is bij lange termijn geheugen en cognitie. *

Verstoring van stikstofmonoxide speelt een rol bij veel neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en de ziekte van Parkinson.        * Bron: nitricoxidesociety.org


STIKSTOFOXIDE EN HET GEHEUGEN 

Dr. Ignarro, winnaar van de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde, voor de ontdekking van stikstofmonoxide in de bloedvaten, vertelt het volgende (zie video hiernaast)

"Wanneer zenuwen verschillende delen van het lichaam stimuleren gebeurt dit door een chemische stof af te geven, de belangrijkste chemische stof in de hersenen die vrijkomt voor veel zenuwen is stikstofmonoxide.

Van stikstofmonoxide is tegenwoordig algemeen bekend dat het geheugen verbetert en leren vergemakkelijkt. Zonder enige twijfel is dit aangetoond bij dieren en mensen.

Wat we nu hebben opgemerkt is dat bij geheugen- en leerstoornissen, en met name de ziekte van Alzheimer, dat er een tekort is, zelfs een opvallende tekort, in de vorming van stikstofmonoxide in die gebieden van de hersenen die het geheugen en het leren reguleren

Vroege klinische studie toont aan dat als u stikstofoxide-vorming in de hersenen stimuleert u het geheugen kunt herstellen èn het leren en leervermogen verbeteren. 

Dus ik denk dat er hoop is voor iedereen die lijdt aan een geheugen- en leerstoornis".
Wat veroorzaakt dementie?

Dementie wordt veroorzaakt door schade aan hersencellen. Deze schade belemmert het vermogen van hersencellen om met elkaar te communiceren. 

Wanneer hersencellen niet normaal kunnen communiceren, is het mogelijk dat de denkwijze en het gedrag van een persoon wordt beïnvloed. 

De hersenen hebben veel verschillende gebieden, die elk verantwoordelijk zijn voor verschillende functies (bijvoorbeeld geheugen of beweging).

Wanneer cellen in een bepaald gebied beschadigd zijn, kan dat gebied zijn functies niet normaal uitvoeren. Verschillende soorten dementie worden geassocieerd met bepaalde soorten hersencel schade in bepaalde delen van de hersenen.

Dementie verminderen


Bij de ziekte van Alzheimer is het bijvoorbeeld zo dat hoge niveaus van bepaalde eiwitten in de hersencellen het moeilijk maken voor de hersencellen om met elkaar te communiceren. 

Het hersengebied dat de hippocampus wordt genoemd, is het centrum van het leren en het geheugen in de hersenen. De hersencellen in dit gebied zijn vaak de eerste die beschadigd worden. 

Daarom is geheugenverlies vaak een van de eerste symptomen van Alzheimer. 

Hoewel de meeste veranderingen in de hersenen die dementie veroorzaken blijvend zijn en in de loop van de tijd verergeren, kunnen denk- en geheugenproblemen veroorzaakt worden door meerdere factoren. Enkele van deze factoren zijn onder andere:


 • Depressie
 • Medische bijwerkingen
 • Overmatig gebruik van alcohol
 • Schildklierproblemen
 • Vitamine deficiënties

Dementie verminderen
Dementie verminderen
Dementie verminderenDementie voorkomen

Omdat dementie zo moeilijk te behandelen is het noodzaak, vooral in de oudere zorg, de focus te leggen op het voorkomen van dementie. 

Zoals u al heeft kunnen lezen zijn er meerdere factoren die mogelijk bijdragen aan het ontwikkelen van dementie. Door deze factoren zelf onder ogen te zien en door de benodigde aanpassingen in uw levensstijl te maken zal u in staat zijn om het risico op dementie aanzienlijk te verminderen. 

Enkele suggesties:

Hersentraining is een goede manier om dementie mogelijk tegen te gaan. Denk hier aan het doen van puzzels of aan het lezen van een lastig boek.

Doordat het brein nieuwe verbindingen aanmaakt zal de hersenactiviteit geprikkeld worden.

Maar ook het leren van een nieuwe taal. Onderzoek toont aan dat mensen die tweetalig zijn minder kans hebben op dementie.


Voor Alzheimer en andere vormen van dementie blijkt muziek een geweldig medicijn te zijn.

Onderzoek toont aan dat hoewel dementie progressief geheugenverlies en aantasting veroorzaakt, geheugen voor muziek overblijft.

Dat betekent dat melodieën vaak worden onthouden lang nadat namen, gezichten en woorden zijn vergeten.

Onderzoek toont verder aan dat muziek voor patiënten met dementie de stemming kan stimuleren, agitatie kan verminderen en de focus kan verbeteren.

Klassieke muziek kan het begin van dementie helpen vertragen. In nieuw onderzoek ontdekten wetenschappers dat patiënten die naar muziek van Mozart luisterden, de activiteit in de hersenen hadden verbeterd op gebieden zoals geheugen en leren

Muziek stimuleert tegelijkertijd vele delen van de hersenen, zoals die gebieden die de taal, stemming en beweging beïnvloeden, samen met de zintuigen van horen, zien en voelen. Daardoor helpt muziek voor dementiepatiënten als therapie om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Onderzoek laat zien dat mensen die voldoende bewegen minder vaak dementie krijgen. Men vermoedt dat beweging de doorbloeding van de hersenen en de productie van nieuwe zenuwcelverbindingen stimuleert en daardoor de kans op dementie vermindert.

Het nemen van Recover-Me voor het slapen.
Dit zorgt ervoor dat aanmaak van stikstofmonoxide in het brein wordt gestimuleerd. Stikstofoxide-vorming in de hersenen stimuleert en herstelt het geheugen en verbetert het leervermogen. 

Tevens stimuleert het de  bloedstroom in de hersenen, doordat vaatwanden ontspannen. Dit is een effectieve manier om vasculaire dementie aan te pakken.

Sociaal actief blijven, stimuleert de hersenen.

Dussse….blijf niet thuis zitten maar onderneem!

Ga bij een kaartclub, drink thee of koffie bij de buren, doe vrijwilligerswerk, ga in de bibliotheek de krant lezen, neem de bus gewoon als een leuk ritje. Kortom begeef u onder de mensen.

 • Zoals vermeld is er nog geen farmaceutische oplossing om dementie te verminderen.
 • Onderzoek op dieren toont echter aan dat het verhogen van stikstofmonoxide in de hersenen een positief effect heeft.
Tips voor een beter geheugen
 • De combinatie van hogere stikstofmonoxide niveaus in de hersenen en de afgifte van het aminozuur, L-Pidolate, kan het geheugen en het cognitieve vermogen van de hersenen naar een hoger niveau brengen.
 • U zult meer aandacht, alertheid, concentratie en een beter geheugen ervaren. 
 • Studies hebben ook een verbetering van de leervaardigheden aangetoond.1
Wat is Recover-Me
 • Het endotheel heeft L-Arginine nodig om stikstofmonoxide te produceren. Na de leeftijd van 23 jaar produceert en absorbeert het lichaam L-Arginine nog nauwelijks.
 • Als u alleen een supplement van L-Arginine gebruikt, zal uw lichaam het niet voldoende absorberen. Recover-Me is een unieke formule van aminozuren in de juiste verhouding gecombineerd met een unieke drager, die de productie van stikstofmonoxide in het lichaam optimaliseert. 
Bestellen

______________________________

referenties

1https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziekten met een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.

De ziekte van Alzheimer is daarvan de bekendste (60 tot 70%). Daarnaast komt vasculaire dementie veel voor.

Alle tientallen verschillende ziekten hebben met elkaar gemeen dat ze de hersenen beschadigen. Welke gedeeltes van de hersenen worden beschadigd, verschilt vaak per ziekte. Zeker in het begin van dementie.


Symptomen van dementie

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Opvallend is dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft.

Hieronder de bekendste symptomen:

 1.  Vergeetachtigheid
 2. Dagelijkse handelingen gaan moeizamer
 3. Vergissingen met tijd en plaats
 4. Taalproblemen, spraak
 5. Kwijtraken van spullen, soms op rare plekken terugvinden
 6. Slecht beoordelingsvermogen b.v. qua geld uitgeven
 7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
 8. Veranderingen in gedrag en karakter
 9. Onrust, veel lopen
 10. Visuele problemen zoals afstand inschatten

Alzheimer, een vorm van dementie

Van alle soorten dementie is Alzheimer de meest voorkomende.

Het kenmerk van deze ziekte is dat bepaalde eiwitten, genaamd plaques,  samenklonteren en vast komen te zitten in de hersenen. De hersencellen kunnen elkaar zo geen boodschappen meer doorgeven en sterven uiteindelijk af. Of deze plaques nu de oorzaak zijn van Alzheimer staat nog niet wetenschappelijk vast. Maar deze plaques, in combinatie met een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte, vormen wel de risicofactoren voor deze ziekte.

Alzheimer begint vooral met geheugenstoornissen in het kortetermijngeheugen. Bepaalde zaken uit de jeugdzijn nog haarscherp, maar wat er gisteren zoal gebeurd is niet. Belangrijke zaken zoals verjaardagen of de namen van de (klein)kinderen kunnen vergeten worden.Het opslaan van nieuwe informatie wordt steeds moeilijker.  In het begin zijn de signalen vaak zo subtiel dat ze nog niet opgemerkt worden. Naarmate het dementieproces vordert, komen er echter ook stoornissen in het langetermijngeheugen.


Vasculaire dementie

Problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken de ziekte vasculaire dementie. Bij één op de zes mensen met dementie is vaatschade de hoofdoorzaak. Dan spreken we van vasculaire dementie. Bij vasculaire dementie gaat vaak de verbinding tussen zenuwcellen kapot vanwege een slechte doorbloeding, de hersencellen krijgen dan te weinig voeding en zuurstof en kunnen beschadigd raken.>

Symptomen van vasculaire dementie zijn afhankelijk van welk deel van het hersengebied beschadigd is geraakt. Deze ziekte verschilt dus van mens tot mens

Opvallend is dat het denkvermogen, spreken en handelen langzamer gaat. Ook zich concentreren gaat moeilijker net als meerdere dingen tegelijk doen. Ook kunnen er lichamelijke verschijnselen zijn, zoals wankeler of langzamer lopen

Het verloop van vasculaire dementie kan geleidelijk of juist plotseling gaan. iemand met vasculaire dementie  kan plotseling achteruitgaan door een beroerte of TIA's. Wanneer er zich een tijd geen nieuwe beroertes voordoen, kan iemand een tijd stabiel blijven. Iemand met vasculaire dementie zal langzaam aan meer moeite krijgen om informatie uit het geheugen op te roepen.


Dementie voorkomen

 • Het brein actief houden vermindert de kans op dementie.
 • Stoppen met roken, roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met maar liefst 45%.
 • Hoge bloeddruk voorkomen.
 • Bewegen. Onderzoek wijst uit dat mensen die veel bewegen minder vaak dementie krijgen.
 • Het mediterraan dieet met veel groentes, fruit, volkoren producten, peulvruchten en onverzadigde vetten (noten of     olijfolie), lijkt de kans op dementie te verkleinen.
 • Verhoging van het gehalte aan stikstofmonoxide in de hersenen. Recover-Me verhoogt het gehalte van stikstofmonoxide in de hersenen.
Een moment geduld alstublieft. We schakelen u door naar de betalingsprovider.